Principii şi filozofie de produs
 • Separarea datelor/ informaţiilor relevante de cele nerelevante
 • Crearea cunoştintelor (knowledge) din date şi informaţiiPremise importante pentru un Knowledge management eficace şi eficient sunt:

 • Dezvoltarea transferului continuu de cunoştinte care să sprijine Company culture
  Problemele fundamentale sunt:   Customer-Login

   CONTACT | IMPRESII

   LIMBA